Rambler Outdoor

Rambler Studios stands for creative expression, skill development, and personal exploration.

A platform for young and talented people to design their life through street fashion.

NSCR Herstelrecht

In dit boek wordt uiteen gezet wat er vanuit onderzoek bekend is over de effectiviteit van slachtofferinterventies.

Mensen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf hebben iets ingrijpends meegemaakt. Goede hulpverlening – juridisch en psychologisch, formeel en informeel – is belangrijk. Er zijn in Nederland steeds meer organisaties die diensten verlenen aan slachtoffers en nabestaanden.

Stagepact

In opdracht van Gemeente Amsterdam presenteren wij deze ‘visual poem’ over het nieuwe Amsterdams Stagepact MBO. Ontdek in deze video de kracht van het MBO en waarom dit stagepact een cruciale stap is naar een bloeiende toekomst voor studenten én bedrijven.